• Volos+Pentax+146
 • 1
 • Financial Technology
 • financial-life
 • financial-planning-audit-reporting
 • Investment-Finance-Banking
 • Emirates NBD 1
 • services
 • Percentage population living on less than 1 dollar day 2007-2008
 • economics
 • 29
 • Education-Studying-Position

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (Logistics & Inventory) (Υ)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Επίκουρος Καθηηγτής Ηλίας Κεβόρκ

 

Περιγραφή Μαθήματος

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αντιληφθούν τη συνεισφορά του σωστού σχεδιασμού των δικτύων μεταφοράς και του αποτελεσματικού προγραμματισμού προμηθειών και αποθεμάτων στην επιτυχή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότεροι στόχοι είναι : (α) Να εισάγει τους σπουδαστές στις διαδικασίες διαχείρισης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας και στα προβλήματα που ανακύπτουν, (β) Να τους εξοικειώσει σε διάφορα υποδείγματα οργάνωσης δικτύων μεταφοράς, και προγραμματισμού προμηθειών και αποθεμάτων, (γ) Να τους εισάγει σε μεθόδους πρόβλεψης της ζήτησης, και (δ) Να τους προσφέρει τις απαραίτητες υπολογιστικές δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων οργάνωσης δικτύων μεταφοράς, και προγραμματισμού προμηθειών και αποθεμάτων με χρήση του EXCEL.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: (α) Να χρησιμοποιούν κατάλληλα κριτήρια για τη μέτρηση, τον έλεγχο, και την αξιολόγηση της λειτουργίας των σημείων μετακίνησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, (β) Να δημιουργούν υποδείγματα οργάνωσης δικτύων μεταφοράς και προγραμματισμού προμηθειών με γνωστή ζήτηση, να τα επιλύουν με χρήση του Microsoft Excel και να διενεργούν την απαραίτητη ανάλυση ευαισθησίας, (γ) Να προσδιορίζουν την άριστη αποθεματική πολιτική στην περίπτωση τυχαίας ζήτησης με χρήση των υποδειγμάτων συνεχούς/περιοδικής επιθεώρησης του αποθέματος και του υποδείγματος αυτοτελούς περιόδου, (δ) Να διενεργούν προβλέψεις για τη ζήτηση με χρήση μεθόδων Εξομάλυνσης και Διαχωρισμού και ανάλυσης χρονολογικών σειρών, και να υπολογίζουν κριτήρια για την αξιολόγηση του σφάλματος και τη μέτρηση της ακρίβειας στην πρόβλεψη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: Διαδικασίες εισερχομένων, εσωτερικές διαδικασίες και διαδικασίες εξερχομένων, επιχειρησιακή συνεργασία και έλλειψη εμπιστοσύνης, το φαινόμενο Bullwhip και η αξία της πληροφόρησης, ολοκληρωμένος σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και βελτιστοποίηση κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, κριτήρια παρακολούθησης, μέτρησης, και αξιολόγησης της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Επιλογή τόπου εγκατάστασης με τη μέθοδο αναλυτικής ιεράρχησης, το πρόβλημα μεταφοράς με και χωρίς την προσθήκη κόμβων μεταφόρτωσης, οδικά δίκτυα και δυναμικότητα ροής, χρονικός προγραμματισμός δρομολογίων οχημάτων για μεταφορά και διανομή προϊόντων, χωρικός προγραμματισμός διανομής προϊόντων, προγραμματισμός αεροπορικών μεταφορών, προγραμματισμός μεταφορών υπό συνθήκες κινδύνου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ: Προγραμματισμός παραγγελιών με σταθερή ζήτηση, κόστη μεταφοράς, αγοράς και αποθεματοποίησης, μέγεθος παραγγελίας και χρονικό σημείο παραγγελίας, σταθερός ρυθμός παραλαβής, προγραμματισμένες ελλείψεις, σταθερό και μεταβλητό κόστος έλλειψης, καθυστέρηση στην παράδοση, σημείο αναπαραγγελίας, εκπτωτική πολιτική στην περίπτωση μεγάλων παραγγελιών, χρονικός προγραμματισμός παραγγελιών και αποθεμάτων με μεταβαλλόμενη αλλά γνωστή ζήτηση με και χωρίς εκπτώσεις, προγραμματισμός προμηθειών με σταθερό κόστος και με εκπτώσεις, η περίπτωση της δυνατότητας επιστροφών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ: Κατηγοριοποίηση αποθεμάτων με στοχαστική ζήτηση, παραγγελίες σε εκκρεμότητα έναντι χαμένων πωλήσεων, ανάλυση “ABC”, κατηγορίες κόστους έλλειψης, επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη έναντι δυνατότητας άμεσης εξυπηρέτησης του πελάτη, μέθοδοι υπολογισμού του μέσου αποθέματος, σταθερός και μεταβλητός χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, προσδιορισμός μεγέθους παραγγελίας και σημείου αναπαραγγελίας σε συστήματα συνεχούς επιθεώρησης, προσδιορισμός επιπέδου αναπλήρωσης του αποθέματος και μέγεθος παραγγελίας σε συστήματα περιοδικής επιθεώρησης, υπόδειγμα διαχείρισης αποθεμάτων αυτοτελούς περιόδου, κόστη υπερεκτίμησης και υποεκτίμησης της ζήτησης, άριστη πολιτική παραγγελιών και μέγιστο κέρδος.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: Μέθοδοι Εξομάλυνσης: Απλοί κινητοί μέσοι, εκθετική εξομάλυνση μιας παραμέτρου, γραμμική εκθετική εξομάλυνση, εφαρμογή της εκθετικής εξομάλυνσης σε χρονοσειρές που εμφανίζουν εποχικότητα; Μέθοδοι διαχωρισμού και ανάλυσης χρονολογικών σειρών: Προσθετικό και πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα, διαχωρισμός των εποχικών κινήσεων, προσαρμογή και ανάλυση της τάσης, απομόνωση των κυκλικών κινήσεων, αποτελέσματα ανάλυσης και προβλέψεις; Τα κριτήρια MAPE, MAE, και MSE για την αξιολόγηση του σφάλματος και τη μέτρηση της ακρίβειας στην πρόβλεψη, επίλυση προβλημάτων με χρήση των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων του EXCEL.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

M. Christopher, (2007). Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Επιμέλεια Χ. Λίτος, Μετάφραση Ν. Σταματάκης, Εκδόσεις Κριτική.

Γ. Πραστάκος, (2005). Διοικητική Επιστήμη στην πράξη, Εφαρμογές στη σύγχρονη επιχείρηση, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη

D.R.Anderson, D.J.Sweeney, T.A.Williams, K.Martin, (2014). Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Επιστημονική Επιμέλεια: Γ. Κωνσταντάρας, Μετάφραση: Δ. Χατζούδης, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

E.A. Silver, D.F. Pyke, R. Peterson, (1998). Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd Edition, John Wiley & Sons.

J. Jarrett, (2002). Μέθοδοι Προβλέψεων για Οικονομικές και Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Επιμέλεια-Θεώρηση Α. Κιντής, Μετάφραση Β. Καραγιάννη, GUTENBERG.

Travel Turne Tranzito