• Volos+Pentax+146
 • 1
 • Financial Technology
 • financial-life
 • financial-planning-audit-reporting
 • Investment-Finance-Banking
 • Emirates NBD 1
 • services
 • Percentage population living on less than 1 dollar day 2007-2008
 • economics
 • 29
 • Education-Studying-Position

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος

Το μάθημα ‘Χρηματοοικονομική Λογιστική’ στοχεύει να εξοικειώσει τον φοιτητή με τις λογιστικές διεργασίες, την καταχώριση των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία, και εν γένει το λογιστικό κύκλωμα. Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στον φοιτητή την διαδικασία της σύνταξης των κύριων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και της κατάστασης ταμειακών ροών. Τέλος, το παρόν μάθημα παρουσιάζει την διαδικασία της ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, και κατάσταση ταμειακών ροών),
 • Πραγματοποιεί ανάλυση και καταχώρηση λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών,
 • Γνωρίζει πώς πρέπει να γίνεται η αποτίμηση των αποθεμάτων,
 • Γνωρίζει την λογιστική μεταχείριση των ενσώματων και ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων,
 • Πραγματοποιεί ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων.
Travel Turne Tranzito