• Volos+Pentax+146
 • 1
 • Financial Technology
 • financial-life
 • financial-planning-audit-reporting
 • Investment-Finance-Banking
 • Emirates NBD 1
 • services
 • Percentage population living on less than 1 dollar day 2007-2008
 • economics
 • 29
 • Education-Studying-Position

Δημόσια Οικονομική (Υ)

Ανακοινωση Αποτελεσματων Υποψηφιων της Συμπληρωματικής Προκηρυξης ΠΜΣ Ακαδ. Ετους 2019-20

Σειρα καταταξης Υποψηφιων της Συμπληρωματικής Προκηρυξης ΠΜΣ Ακαδ. Ετους 2019-20 (βλ. εδώ)

Συμπληρωματική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΠΜΣ 2019

Κανονισμός Εξετάσεων

Κανονισµός Εξετάσεων

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Εισαγωγή

Ο κανονισµός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις

των διδασκόντων, των ϕοιτητών και επιτηρητών κατά τη διεξαγωγή των

εξετάσεων.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Προπαρασκευή των εξετάσεων

1. Ο ηµερολογιακός προσδιορισµός των εξεταστικών περιόδων ορί-

Ϲεται από τη ΓΣΕΣ. Τροποποίηση, η οποία λαµβάνεται έγκαιρα

και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης γίνεται µόνο µε απόφαση

της ΓΣΕΣ του Τµήµατος.

2. Το Πρόγραµµα των εξετάσεων συντάσσεται από τη Γραµµατεία

του ΠΜΣ Τµήµατος µετά από συνεννόηση µε τους διδάσκοντες.

3. Αν, για έκτακτους λόγους, απουσιάσει ο υπεύθυνος διδάσκων, οι

εξετάσεις ενός µαθήµατος µπορούν να διεξαχθούν µόνον υπό την

προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική απόφαση ο ∆ιευθυντής του

ΠΜΣ και έχει οριστεί άλλος διδάσκων του Τµήµατος ως υπεύθυ-

νος για την εξεταστική διαδικασία.

4. Το αναλυτικό πρόγραµµα των εξετάσεων του χειµερινού και του

εαρινού εξαµήνου ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον η-

µέρες πριν από την έναρξη των εξεταστικών περιόδων.

5. Το αναλυτικό πρόγραµµα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµ-

ϐρίου ανακοινώνεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του εα-

ϱινού εξαµήνου.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

΄Εναρξη των εξετάσεων

1. Ο υπεύθυνος εξεταστής του µαθήµατος οφείλει:

• Να παραλάβει εγκαίρως από τη γραµµατεία το σχετικό ϕάκε-

λο για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Ο ϕάκελος περιλαµβάνει

κόλλες διαγωνισµού, κατάλογο εξεταζόµενων, πίνακα ϐαθµολογίας κ.λπ. για την αίθουσα εξέτασης του µαθήµατος.

Να ϱυθµίσει τη διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζοµένων στις

αίθουσες.

• Να ϐρίσκεται στο χώρο των εξετάσεων σε όλη τη διάρκεια

τους.

2. Πριν από τη διανοµή των εντύπων µε τα ϑέµατα, οι εξεταζόµενοι

οφείλουν να αποµακρύνουν κάθε είδους ϐοηθήµατα, εκτός από

εκείνα που προβλέπει ϱητά το αναλυτικό πρόγραµµα των εξετά-

σεων.

3. Τα ϑέµατα είναι έντυπα και ϑα πρέπει:

• να έχουν αναπαραχθεί στη Γραµµατεία, µε ευθύνη του υ-

πεύθυνου εξεταστή, σε ικανό αριθµό αντιτύπων έτσι ώστε να

διασφαλίζεται η διανοµή σε όλους τους εξεταζόµενους, και

• να περιέχουν στην επικεφαλίδα της πρώτης σελίδας, τα στοι-

χεία του µαθήµατος, το όνοµα του υπεύθυνου εξεταστή, την

εξεταστική περίοδο, την ηµεροµηνία της εξέτασης και τη

χρονική διάρκεια της εξέτασης.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

∆ιεξαγωγή των εξετάσεων

1. Ο τρόπος των εξετάσεων ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή του

µαθήµατος (γραπτά, προφορικά, µε παρουσίαση εργασιών).

2. Στην αρχή της εξέτασης και αµέσως µετά την επίδοση των ϑε-

µάτων οι εξεταζόµενοι µπορούν, να υποβάλουν διευκρινιστικές

ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή εφόσον αυτός το αποδέχεται.

3. Φοιτητές που έχουν προσκοµίσει εγκαίρως σχετικό δικαιολογη-

τικό υποχρεωτικής προφορικής εξέτασης στη γραµµατεία, εξετά-

Ϲονται από τον υπεύθυνο εξεταστή, κατά τη διάρκεια της χρονικής

περιόδου των γραπτών εξετάσεων του µαθήµατος σε άλλο χώρο

εντός του ιδίου κτηρίου στο οποίο γίνονται οι εξετάσεις. Η Γραµ-

µατεία οφείλει να ενηµερώσει εγκαίρως γραπτώς τους εξεταστές

για τον αριθµό των ϕοιτητών που εξετάζονται προφορικά.

4. Η έξοδος εξεταζοµένου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέ-

τασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της γενικά απαγορεύονται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί ωστόσο να επιτραπεί, κατά την

κρίση των επιτηρητών.

5. Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων µε συνεργασίες µε-

ταξύ των εξεταζόµενων ή χρήση µεθόδων υποκλοπής των απαν-

τήσεων ή αντιγραφής απαγορεύονται. Σε παρόµοιες περιπτώσεις

ο επιτηρητής οφείλει να µονογράψει τα γραπτά των εξεταζόµενων

σηµειώνοντας στην πρώτη σελίδα της κόλλας του διαγωνισµού, τις σχετικές παρατηρήσεις του και να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο

εξεταστή. Ο ϕοιτητής οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα

παραδίδοντας το γραπτό του το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις

µηδενίζεται.

6. ∆εκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόµενης για

την εξέταση προθεσµίας οι εξεταζόµενοι ειδοποιούνται ότι επίκει-

ται η λήξη της.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισµένη για την εξέταση προθεσµία

οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν την εξέταση και να παρα-

λάβουν τα γραπτά. Κατά την παράδοση του γραπτού κάθε εξε-

ταζόµενος υπογράφει το ϕύλλο παρουσίας, αφού ελεγχθούν τα

στοιχεία της ϕοιτητικής του ταυτότητας από τον επιτηρητή. Οι

επιτηρητές, παρουσία του εξεταζόµενου, διαγράφουν όλα τα κε-

νά του γραπτού διαστήµατα και µονογράφουν το γραπτό. Αφού

καταµετρήσουν τα γραπτά, προσυπογράφουν το ϕύλλο παρου-

σίας και το παραδίδουν στον υπεύθυνο µαζί µε τα γραπτά των

εξεταζόµενων.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

∆ιακοπή της εξέτασης

1. ∆ιακοπή της εξέτασης µπορεί να γίνει µόνο για λόγους ανώτερης

ϐίας που καθιστούν τεχνικά αδύνατη την επεξεργασία, από τους

εξεταζοµένους, των απαντήσεων στα ϑέµατα. Η διακοπή γίνεται

µε ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή.

2. Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον

υπεύθυνο εξεταστή σε συνεργασία µε τη γραµµατεία, επαναλη-

πτική εξέταση αµέσως µετά τη λήξη της τρέχουσας εξεταστικής

περιόδου.

3. Η εξέταση που διακόπτεται κατά τα ανωτέρω κατακυρώνεται ο-

πωσδήποτε για τους εξεταζόµενους που έχουν παραδώσει το γρα-

πτό τους.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ακύρωση της εξέτασης

1. Ακύρωση της εξέτασης µπορεί να αποφασιστεί από τον υπεύθυνο

εξεταστή και σε περίπτωση αποδεδειγµένης διαρροής των ϑεµά-

των µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος.

2. Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής

νέας εξέτασης.

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι ϕοιτητές, οι οποίοι έχουν εµπρό-

ϑεσµα δηλώσει, µε την κατάθεση του ∆ελτίου Εγγραφής σε Μα-

ϑήµατα, ότι συµπεριλαµβάνουν το αντίστοιχο µάθηµα στο πρό-

γραµµα σπουδών τους. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου

δικαιούνται να συµµετάσχουν οι ϕοιτητές για τα µαθήµατα που

περιλαµβάνει το ατοµικό τους πρόγραµµα σπουδών.

7.1

Αποτελέσµατα των εξετάσεων

1. Η ϐαθµολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο εξεταστή, ο οποίος

υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο, στη Γραµµατεία του ΠΜΣ εντός

αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την εξέταση.

2. Εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοί-

νωσης των αποτελεσµάτων του µαθήµατος, µε αιτιολογηµένη αί-

τηση του κάθε ϕοιτητή/τριας που συµµετείχε στην εξέταση, µπο-

ϱεί να Ϲητήσει διευκρινήσεις για τη ϐαθµολογική του/της επίδοση

µε αίτηση του/της στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Το ϑέµα πα-

ϱαπέµπεται στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος η οποία αποφασίζει σχετικά.

3. Τα γραπτά και τα ϑέµατα ϕυλάσσονται από τον εξεταστή για τα

επόµενα δύο έτη.

7.2

Υποχρεώσεις των ϕοιτητών ως εξεταζόµενων

1. Οι ϕοιτητές–εξεταζόµενοι οφείλουν να έχουν µαζί τους τη ϕοιτη-

τική τους ταυτότητα.

2. Κάθε ϕοιτητής/τρια οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτα-

σης να σέβεται τους όρους οµαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας

οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπολοίπους εξεταζόµενους.

3. Κάθε ϕοιτητής/τρια οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις των επι-

τηρητών.

4. ∆εν επιτρέπεται στον χώρο εξέτασης η χρήση καφέδων, αναψυκτι-

κών, κ.λπ.

5. Απαγορεύεται το κάπνισµα στον χώρο εξέτασης και κατά τη διάρ-

κεια των εξετάσεων, καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων, η

απενεργοποίηση των οποίων επιβάλλεται πριν την είσοδο των ϕοι-

τητών στο χώρο εξέτασης.

 

7.3

Τήρηση του κανονισµού και προάσπιση του κύ-

ϱους των εξετάσεων

1. Την τήρηση του κανονισµού, τη συµπλήρωσή του καθώς και την

ερµηνεία των διατάξεών του αναλαµβάνει η ΓΣΕΣ του Τµήµατος.

2. Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος µπορεί να εισηγηθεί, στα αρµόδια Πανε-

πιστηµιακά όργανα, κυρώσεις εφόσον κριθεί ότι υπάρχει ϑέµα.

7.4

∆ιαδικασία ανάθεσης διπλωµατικών εργασιών

1. Η ∆ιπλωµατική Εργασία (∆.Ε.) εκπονείται κατά το 3οεξάµηνο.

2. Κάθε µέλος ∆ΕΠ ή ∆ιδάσκων επιβλέπει το πολύ πέντε συγκεκρι-

µένα ϑέµατα ∆.Ε. στην περιοχή των µαθηµάτων που διδάσκει ή

σε συναφή γνωστικά αντικείµενα.

3. Το µέλος ∆ΕΠ ή ο διδάσκων ενηµερώνει εγγράφως τη Γραµµα-

τεία για τα ϑέµατα ∆.Ε. που προτείνει και σε ποια κατεύθυνση

εντάσσονται.

4. Το σύνολο των προτεινόµενων ανά καθηγητή ϑεµάτων ∆.Ε. αναρ-

τάται στην αρχή του 2ουεξαµήνου στον πίνακα ανακοινώσεων της

Γραµµατείας του ΠΜΣ.

5. Η επιλογή από τον ϕοιτητή γίνεται µέσα από τον κατάλογο των

συγκεκριµένων ϑεµάτων που ανακοινώνει το κάθε µέλος ∆ΕΠ ή

∆ιδάσκων στην αρχή του εαρινού εξαµήνου.

6. Μετά την οριστικοποίηση του ϑέµατος, µε απευθείας συνεννόηση

ϕοιτητή–επιβλέποντος, ο ϕοιτητής υποβάλει αίτηση στον επιβλέ-

ποντα ο οποίος ενηµερώνει έγγραφα τη Γραµµατεία του ΠΜΣ

προκειµένου να προωθηθούν οι αιτήσεις στην ΓΣΕΣ για τελική

έγκριση (το αργότερο στην τελευταία συνεδρίαση του 2ουΕξαµή-

νου Σπουδών).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Εκπόνηση, παράδοση και εξέταση ∆.Ε.

1. Η ∆.Ε. εκπονείται µε ευθύνη του ϕοιτητή µε τη συνεχή παρακολούθηση–

ϐοήθεια του επιβλέποντος. Το τµήµα καλύπτει µε ευθύνη του

την απρόσκοπτη εκπόνηση και παρουσία των ∆.Ε., µε τα µέσα

που διαθέτει και αν χρειαστεί, σε συνεργασία µε την εκτυπωτι-

κή µονάδα του Ιδρύµατος. Πριν από κάθε εξεταστική περίοδο ο

επιβλέπων συµπληρώνει σχετική έντυπη ϐεβαίωση για καταρχήν

αποδοχή των πτυχιακών εργασιών που παρακολουθεί.

2. Η τελική παράδοση της ∆.Ε. γίνεται το αργότερο δέκα (10) ερ-

γάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εξέτασης που ορίζει η

 

ΓΣΕΣ. Η ∆.Ε. υποβάλλεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ καταρχήν

σε τρία αντίγραφα, που διαβιβάζονται αµέσως στα τρία µέλη της

εξεταστικής επιτροπής. Το τελικό εγκεκριµένο αντίγραφο κατα-

τίθεται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στο Ανα-

γνωστήριο του Τµήµατος και είναι διαθέσιµο για δανεισµό, και

στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου.

3. Το κείµενο παρουσίασης της ∆.Ε. συντίθεται µε επεξεργασία κει-

µένου σε λογότυπο του Τµήµατος και πρέπει να περιλαµβάνει και

τα εξής:

• Σύνοψη και Περίληψη (200 έως 500 λέξεων) στην Ελληνική

και στην Αγγλική (ισχύει µόνο για την περίληψη).

• Πίνακα περιεχοµένων

• Την κυρίως εργασία

• Βιβλιογραφικές αναφορές

4. Η εξέταση της ∆.Ε. πραγµατοποιείται κατά την εξεταστική περίοδο

Φεβρουαρίου ή/και Ιουνίου και είναι προφορική και δηµόσια σε

ηµεροµηνίες που καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος

στο πλαίσιο του προγράµµατος που καταρτίζει η Γραµµατεία του

ΠΜΣ. Για την παρουσίαση της κάθε εργασίας διατίθενται το πολύ

30 λεπτά.

5. Η εξέταση και η ϐαθµολόγηση των ∆.Ε. γίνεται από τριµελή Ε-

πιτροπή µελών ∆ΕΠ και Π. ∆. 407/80. Το Τµήµα δικαιούται να

αυξήσει τον αριθµό των µελών της Επιτροπής µε την παρατήρηση

ότι τα πρόσθετα µέλη δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη ϐαθ-

µολογία. Σε κάθε εξεταστική περίοδο επιδιώκεται ορισµένα µέλη

να είναι κοινά στις επιτροπές για τη διασφάλιση της δικαιότερης

δυνατής συγκριτικής αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποτελείται από

τον επιβλέποντα και δύο ακόµη µέλη µε συγγενή εξειδίκευση στο

υπό κάλυψη ϑέµα της ∆.Ε.

6. Φοιτητής που κρίνεται ότι δεν επέτυχε στην προφορική παρουσί-

αση της ∆.Ε., µπορεί να κληθεί µια ακόµη ϕορά για την εξέταση

αυτή σε επόµενη περίοδο, µετά από αίτησή του. Αν αποτύχει και

δεύτερη ϕορά, ο ϕοιτητής µε αίτησή του Ϲητά νέο ϑέµα στην ίδια

περιοχή προκειµένου να εξετασθεί σε επόµενη περίοδο εξετάσεων

∆.Ε.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Οδηγίες συγγραφής διπλωµατικών

Η ολοκληρωµένη εργασία (µετά την έγκριση του επιβλέποντα καθη-

γητή) ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες.

 

΄Εκταση εργασίας: ∆εν υπάρχει κάποιος περιορισµός σε αριθµό λέ-

ξεων ή αριθµό σελίδων. ∆εν υπάρχει απαραίτητα κάποια ϑετική

σχέση µεταξύ της ποσότητας και της ποιότητας µιας διπλωµατι-

κής εργασίας. Αυτό που απαιτείται είναι η ουσιαστική και ποιο-

τική κάλυψη του υπό εξέταση ϑέµατος (ελάχιστη έκταση διπλω-

µατικής εργασίας 50 σελίδες).

Γραµµατοσειρά: Times New Roman, 12.

Γλώσσα: Ελληνική (µε Αγγλική περίληψη αµέσως µετά την Ελληνική

(abstract».

Margins: 2,5cm margins σε όλες τις πλευρές.

Line spacing: 1,5 διάστηµα.

Αρίθµηση σελίδων: Οι σελίδες αριθµούνται διαδοχικά από την πρώ-

τη σελίδα µετά από αυτή του τίτλου µέχρι το τέλος.

Εικόνες–διαγράµµατα: Ασπρόµαυρα µέσα στο κείµενο.

Σχήµατα και πίνακες: Οι τίτλοι (περιγραφές) και των σχηµάτων και

των πινάκων είναι στην πάνω πλευρά και παρατίθενται µέσα στο

κείµενο. ∆εν συστήνεται η παρουσίαση αποτελεσµάτων από Στα-

τιστικά ή Οικονοµετρικά προγράµµατα χωρίς επεξεργασία και ει-

σαγωγή σε κατάλληλους πίνακες. Η παράθεση κάποιου έτοιµου

πίνακα πρέπει να συνοδεύεται από την πηγή προέλευσης.

Εξισώσεις: Οι εξισώσεις είναι αριθµηµένες διαδοχικά και εµφανίζον-

ται στο αριστερό της σελίδας ενώ η αρίθµηση είναι σε παρένθεση

στα δεξιά της σελίδας.

Κάθε σχήµα, εξίσωση ή ότι έχει χρησιµοποι-

ηθεί από υπάρχουσα ϐιβλιογραφία αναφέρεται

εµφανώς. Κάθε σχήµα ή διάγραµµα να έχει στο

κάτω αριστερό µέρος του την πηγή.

Αν υπάρχει κάποια αδηµοσίευτη πληροφο-

ϱία τότε αυτή αναφέρεται (σε υποσηµείωση) ως

προσωπική επικοινωνία.

9.1

Κεφάλαια — Υποκεφάλαια

Η διπλωµατική χωρίζεται σε κεφάλαια αριθµηµένα µε αύξουσα σει-

ϱά. Υποκεφάλαια αριθµούνται ως 1.1 (κατόπιν 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2,

κ.λπ. (η περίληψη δε συµπεριλαµβάνεται στην αρίθµηση). Κάθε κεφά-

λαιο και υποκεφάλαιο έχει ένα περιληπτικό τίτλο. π.χ.

Κεφάλαιο 1

(TIMES NEW ROMAN 16, bold)

Εισαγωγή

(TIMES NEW ROMAN 14, bold)

Κάθε περιγραφή κεφαλαίου εµφανίζεται σε δική της χωριστή γραµ-

µή. Κάθε υποκεφαλίδα (TIMES NEW ROMAN 14, italic) εµφανίζεται

µαζί µε την αρίθµησή της.

Γενικά η δοµή των διπλωµατικών ϑα είναι:

Σελίδα Τίτλου: Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται:

• Ολόκληρος ο τίτλος της διπλωµατικής εργασίας.

• Το όνοµα, πατρώνυµο και επίθετο του ϕοιτητή (-τριας) που

έγραψε τη διπλωµατική.

• Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του επιβλέποντα καθηγη-

τή.

• Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, το Τµήµα και το Πανεπιστή-

µιο στο οποίο εκπονήθηκε η διπλωµατική εργασία (ΠΜΣ

Εφαρµοσµένης Οικονοµικής, Τµήµα Οικονοµικών Επιστη-

µών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας).

• Το έτος συγγραφής της διπλωµατικής.

Συγκεκριµένα, ο τίτλος της διπλωµατικής είναι κεντραρισµένος,

µε κεφαλαία, µε Times New Roman 18, bold. Πάνω από τον τί-

τλο αναφέρεται το ΠΜΣ Εφαρµοσµένης Οικονοµικής, το Τµήµα

Οικονοµικών Επιστηµών, και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Μετά

τον τίτλο ακολουθεί το όνοµα, πατρώνυµο και επίθετο του (ή της)

ϕοιτητή (-τριας), µε Times New Roman 16, bold. Ακολουθεί ο

τίτλος (Καθηγητής, Αναπ. Καθηγητής, Επικ Καθηγητής, Λέκτο-

ϱας), το όνοµα και επίθετο του επιβλέποντα καθηγητή, µε Times

New Roman 14, bold. Στο κάτω µέρος της σελίδας κεντραρισµένη

η ένδειξη Βόλος 2010 (TIMES NEW ROMAN 14, bold).

Υπεύθυνη ∆ήλωση πρωτοτυπίας διπλωµατικής εργασίας: Ο ϕοι-

τητής συµπεριλαµβάνει και υπογράφει τα παρακάτω:

Υπεύθυνη δήλωση

Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας αυτής της διπλωµατικής εργασί-

ας και ότι κάθε ϐοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της,

είναι πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στη διπλωµατική

εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες

έκανα χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται

ακριβώς είτε παραφρασµένες. Επίσης ϐεβαιώνω ότι αυτή η πτυ-

χιακή εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά ειδικά για

τις απαιτήσεις του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στην

Εφαρµοσµένη Οικονοµική του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστη-

µών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Βόλος, Ιανουάριος 2010.

Ευχαριστίες (προαιρετικό): Εδώ µπορεί να περιλαµβάνονται ευχα-

ϱιστίες ή προσωπική αφιέρωση του (της) ϕοιτητή (-τριας).

Περιεχόµενα

Περίληψη / Abstract: Οι περιλήψεις είναι µεταξύ 100–200 λέξεων,

γραµµένες σε Word στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Η σελίδα µε

την περίληψη ϑα έχει τον τίτλο της διπλωµατικής µε την ένδειξη

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ» (για το Ελληνικό) και «ABSTRACT» (για το Αγγλικό

κείµενο) µε κεφαλαία, µε Times New Roman 14, bold.

Λέξεις κλειδιά: Λέξεις κλειδιά (µέγιστος αριθµός 5) µετά την πε-

ϱίληψη.

Κωδικοί JEL: Ακολουθούν τις λέξεις κλειδιά.

Εισαγωγή

Βιβλιογραφική ανασκόπηση (µε σαφή τη συνεισφορά του (της) υπο-

ψηφίου (-ας) )

∆εδοµένα (για εµπειρικές εργασίες, όχι για ϑεωρητικές)

Μεθοδολογία ΄Ερευνας (για εµπειρικές εργασίες, όχι για ϑεωρητικές)

Εµπειρικά Αποτελέσµατα (για εµπειρικές εργασίες, όχι για ϑεωρη-

τικές)

Συζήτηση – Σχολιασµός

Συµπεράσµατα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Βιβλιογραφία

Παραρτήµατα

Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα παραρτήµατα τότε αυτά αριθµούν-

ται ως Α, Β, κ.λπ. Εξισώσεις και τύποι στα παραρτήµατα παίρνουν

διαφορετική αρίθµηση: π.χ. (Α.1), (Α.2) κ.λπ. Στο επόµενο παράρτη-

µα (Β.1) κ.λπ.

9.2

Βιβλιογραφικές αναφορές

Στο κείµενο το όνοµα του συγγραφέα και το έτος παραθέτονται σε

παρένθεση, ανάλογα µε το αν:

• Το επίθετο του συγγραφέα δεν είναι µέρος του κειµένου τότε,

(Συγγραφέας, 2009).

• Το επίθετο του συγγραφέα είναι µέρος του κειµένου τότε, Συγ-

γραφέας (2009).

• Αν οι συγγραφείς είναι τρεις και περισσότεροι τότε, (Πρώτος συγ-

γραφέας ετ αλ., 2009).

 Αν ο ίδιος συγγραφέας εµφανίζεται περισσότερες από µία ϕορές

το ίδιο έτος γράφουµε (Συγγραφέας 2008α, ϐ).

• ΄Αρθρα υπό δηµοσίευση (Συγγραφέας, υπό δηµοσίευση).

9.3

Υποσηµειώσεις

Οι υποσηµειώσεις τίθενται δίπλα σε κάθε παραποµπή ή γενικά σε

κάθε σηµείο του κειµένου που απαιτεί διευκρίνιση ή επιπλέον στήριξη.

Οι υποσηµειώσεις αριθµούνται µε συνεχή τρόπο από το 1 έως το ν και

παρατίθενται στο υποσέλιδο (ως Footnotes).

9.4

Βιβλιογραφία στο τέλος

Αναφορά σε επιστηµονικό περιοδικό

Dickey D.A. and Fuller W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics

for Autoregressive Time Series with a unit Root, Econometrica, 49 (3),

1057–1072.

Αναφορά σε ϐιβλίο

Hamilton J.D. (1994). Times Series Analysis, Princeton Univer-

sity Press, Princeton, New Jersey.

Αναφορά σε κεφάλαιο ϐιβλίου

Brunner K. and Melzer A.H. (1990). Money Supply. In: Friedman

BM, Hahn FH (Eds), Handbook of monetary economics, vol.1. North–

Holland: Amsterdam, 1990. pp. 357–396.

΄Αρθρα µε DOI

Slifka, M.K., Whitton, J.L. (2000) Clinical implications of dysregu-

lated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007

/s001090000086.

΄Αρθρα online

Abou–Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet,

J., Torres, M., Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments

and psychiatric practice. Resource document. American Psychiatric

Association. http://www.psych.org/edu/other_reslib_archives/archi-

ves/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Η λίστα της ϐιβλιογραφίας παρατίθεται αλφαβητικά µε τα επίθετα των

συγγραφέων κάθε εργασίας (πρώτα η Ξενόγλωσση και κατόπιν η Ελ-

ληνόγλωσση).

Τα ονόµατα των περιοδικών και οι τίτλοι των ϐιβλίων

παρατίθενται σε italics.

9.5

Παράθεση πρωτότυπου κειµένου

Σε άµεση χρήση αποσπασµάτων η πρόταση τοποθετείται σε εισαγω-

γικά και η πηγή στο τέλος της παράθεσης. Καλό είναι να αποφεύγεται

η υπερβολική χρήση τέτοιων παραθέσεων, όπως και κάθε µορφή αντι-

γραφής (plagiarism) χωρίς αναφορά στη πηγή προέλευσης. Αν υπάρχει

αµφιβολία για τη σωστή απόδοση κάποιου Αγγλικού επιστηµονικού ό-

ϱου στην Ελληνική γλώσσα τότε ο αγγλικός όρος παραθέτεται µετά τον

ελληνικό µέσα σε παρένθεση και µε πλάγια γράµµατα (italic).

9.6

Πνευµατικό δικαιώµατα µεταπτυχιακής εργασί-

ας

Τα πνευµατικά δικαιώµατα της µεταπτυχιακής εργασίας ανήκουν

στο µεταπτυχιακό ϕοιτητή. Η µεταπτυχιακή εργασία οφείλει να είναι

έργο του υποψηφίου, αλλιώς δε µπορεί να του χορηγηθεί ο σχετικός

τίτλος, αφού κατά το νόµο απαιτείται τα σχετικά έργα να διαλαµβάνουν

την πρωτότυπη συµβολή του υποψήφιου.

Στην εκ των υστέρων δηµοσίευση εργασιών που εκπορεύονται από

τις εργασίες αυτές και εφόσον ο επιβλέπων Καθηγητής ή άλλα πρόσωπα

είχαν ουσιαστική δηµιουργική συνεισφορά στο έργο, ο καθένας πρέπει

να αναφέρεται σύµφωνα µε την πραγµατική του συνεισφορά.

Στην οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της µεταπτυχιακής

εργασίας, όπως επίσης και στις σχετικές δηµοσιεύσεις, όλοι οφείλουν

να δηλώνουν το όνοµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του Τµήµατος

Οικονοµικών Επιστηµών στο οποίο εκπονήθηκε το έργο.

9.7

Βιβλιοδεσία

Η διπλωµατική εργασία υποβάλλεται σε 3 αντίγραφα (ένα για κάθε

µέλος της τριµελούς επιτροπής εξέτασης), ϐιβλιοδετηµένη. Μετά την

επιτυχή υποστήριξη και την ενσωµάτωση τυχόν διορθώσεων ο (η) υπο-

ψήφιος (-α) καταθέτει 2 αντίγραφα (ϐιβλιοδετηµένα και σε ηλεκτρονική

µορφή), ένα για το αναγνωστήριο του ΠΜΣ και ένα για την Κεντρική

Βιβλιοθήκη.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Κριτήρια αξιολόγησης της ∆.Ε.

Τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης της ∆.Ε. αναφέρονται είναι:

1. Η ενηµέρωση στην υπάρχουσα γνώση µε αντίστοιχη ϐιβλιογραφι-

κή διερεύνηση.

Η απόκτηση ειδικών δεδοµένων (συγκέντρωση δεδοµένων ή απο-

τελέσµατα ϑεωρητικών υπολογισµών).

3. Το επίπεδο επεξεργασίας και ποσοτικής τεκµηρίωσης της διπλω-

µατικής εργασίας, δηλαδή η επεξεργασία των συγκεντρωθέντων

δεδοµένων, η χρήση προχωρηµένων Στατιστικών, Οικονοµτερι-

κών και Μαθηµατικών υποδειγµάτων, η χρήση προγραµµάτων

σε Η/Υ, εφαρµογές σε συγκεκριµένα προβλήµατα, αξιολόγηση

αποτελεσµάτων).

4. Η δοµή της ∆.Ε. και η γραπτή παρουσίαση της, π.χ. η συνοχή του

κειµένου, η σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, η α-

κριβής διατύπωση των εννοιών, η επιστηµονικά ορθή τεκµηρίωση

των συµπερασµάτων κ.λπ.

5. Η πρωτοτυπία της ∆.Ε.

6. Ο Ϲήλος και οι πρωτοβουλίες του (της) ϕοιτητή (–τριας).

7. Η προφορική παρουσίαση της ∆.Ε.

Οι συντελεστές ϐαρύτητας των παραπάνω ποικίλλουν ανάλογα µε

τη ϕύση του ϑέµατος και εκτιµώνται κατά την κρίση της εξεταστικής

επιτροπής. Η τελική ϐαθµολογία της ∆.Ε. προκύπτει ως ο µέσος όρος

των τελικών ϐαθµών των τριών εξεταστών µε κατώτερο ϐαθµό επιτυχίας

το 5 (πέντε).

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση των διπλωµατικών εργασιών γίνεται

ϐάσει των παρακάτω κριτηρίων.

Κατανόηση Προβλήµατος (10%)

< 4

:

Μηδενική ή ελλιπής κατανόηση

4,5,6

:

Επιφανειακή κατανόηση του προβλήµατος µε λίγα στοι-

χεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

7,8

:

Επαρκής κατανόηση του προβλήµατος µε αρκετά στοι-

χεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

9,10

:

Εις ϐάθος κατανόηση του προβλήµατος µε ουσιαστικά

στοιχεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

Βιβλιογραφική Επισκόπηση (15%)

< 4

:

Μικρός αριθµός ϐιβλιογραφικών αναφορών µε µόνο Ελ-

ληνόγλωσσα ϐιβλία ή/και Ελληνόγλωσσα άρθρα ϐασι-

κού (προπτυχιακού) επιπέδου

4,5,6

:

Επαρκής ϐιβλιογραφική επισκόπηση µε λίγα στοιχεία

κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς που να πε-

ϱιλαµβάνει ξενόγλωσσα ϐιβλία µεταπτυχιακού επιπέδου

ή/και ξενόγλωσσα άρθρα σε διεθνή περιοδικά

7,8

:

Εκτενής ϐιβλιογραφική επισκόπηση µε αρκετά στοιχεία

κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς που να πε-

ϱιλαµβάνει ξενόγλωσσα ϐιβλία προχωρηµένου επιστη-

µονικού επιπέδου ή/και ξενόγλωσσα άρθρα σε διεθνή

έγκριτα περιοδικά

9,10

:

Πλήρης ϐιβλιογραφική επισκόπηση µε ουσιαστικά στοι-

χεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς που να

περιλαµβάνει ξενόγλωσσα ϐιβλία προχωρηµένου επιστη-

µονικού επιπέδου ή/και ξενόγλωσσα άρθρα σε υψηλού

επιπέδου διεθνή έγκριτα περιοδικά (JEL, ISI)

Ανάλυση (25%)

< 4

:

(α) Λανθασµένη εφαρµογή ερευνητικής µεθοδολογί-

ας (κατασκευή-αποστολή-συλλογή ερωτηµατολογίων,

δειγµατοληψία κ.λπ.)

στη συγκέντρωση πρωτογενών

στοιχείων

(ϐ) Λανθασµένη χρήση/εφαρµογή/κατανόηση οικονο-

µικών/οικονοµετρικών/επιχειρηµατικών υποδειγµάτων

(models), και ποσοτικών τεχνικών

4,5,6

:

(α) Σωστή εφαρµογή ϐασικής ερευνητικής µεθοδολογί-

ας στη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων µε αρκετά

στοιχεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

(ϐ)

Σωστή

χρήση/εφαρµογή/κατανόηση

οικονοµι-

κών/οικονοµετρικών/επιχειρηµατικών

υποδειγµάτων

(models), και ποσοτικών τεχνικών ϐασικού επιπέδου

µε

αρκετά

στοιχεία

κριτικής

σκέψης/προσωπικής

συνεισφοράς

(γ) Χρήση/εφαρµογή/κατανόηση οικονοµικών/οικονο-

µετρικών/επιχειρηµατικών υποδειγµάτων (models), και

ποσοτικών τεχνικών προχωρηµένου επιστηµονικού επι-

πέδου µε λίγα στοιχεία κριτικής σκέψης/προσωπικής

συνεισφοράς

7,8

:

(α) Σωστή εφαρµογή προχωρηµένης ερευνητικής µεθο-

δολογίας στη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων µε αρ-

κετά στοιχεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφο-

ϱάς

(ϐ)

Σωστή

χρήση/εφαρµογή/κατανόηση

οικονοµι-

κών/οικονοµετρικών/επιχειρηµατικών

υποδειγµάτων

(models),

και

ποσοτικών

τεχνικών

προχωρηµένου

επιστηµονικού επιπέδου µε αρκετά στοιχεία κριτικής

σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

9,10

:

(α) Σωστή εφαρµογή προχωρηµένης ερευνητικής µεθο-

δολογίας στη συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων µε ου-

σιαστικά στοιχεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνει-

σφοράς

(ϐ)

Σωστή

χρήση/εφαρµογή/κατανόηση

οικονοµι-

κών/οικονοµετρικών/επιχειρηµατικών

υποδειγµάτων

(models),

και

ποσοτικών

τεχνικών

προχωρηµένου

επιστηµονικού επιπέδου από υψηλού επιπέδου διεθνή

έγκριτα περιοδικά (JEL, ISI) µε ουσιαστικά στοιχεία

κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

Συµπεράσµατα — Προτάσεις (20%)

< 4

:

Επιφανειακά συµπεράσµατα, χωρίς ουσία και ενδιαφέ-

ϱον αναφορικά µε το ϑέµα που εξετάζεται

4,5,6

:

Εκτενή συµπεράσµατα και προτάσεις µε λίγα στοιχεία

κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

7,8

:

Εκτενή συµπεράσµατα και προτάσεις µε αρκετά στοι-

χεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

9,10

:

Ενδιαφέροντα συµπεράσµατα αναφορικά µε το ϑέµα

που εξετάζεται και προτάσεις ουσίας µε ουσιαστικά στοι-

χεία κριτικής σκέψης/προσωπικής συνεισφοράς

Ποιότητα Παρουσίασης Γραπτού Κειµένου (10%)

< 4

:

Μη αποδεκτή παρουσίαση που δεν δικαιολογεί µετα-

πτυχιακό επίπεδο (µη σωστά διαρθρωµένη, γραµµατικά

λάθη, ασυνταξία, µη κατανόηση κειµένου από πλευράς

αναγνώστη, κ.λπ.)

4,5,6

:

Καλή παρουσίαση σε µεταπτυχιακό επίπεδο, µε διάρ-

ϑρωση και σύνταξη σε αποδεκτά επίπεδα έτσι ώστε ο

αναγνώστης να µπορεί σε σηµαντικό ϐαθµό να αντιλη-

ϕθεί το ϑέµα, το πρόβληµα και την µεθοδολογία

7,8

:

Πολύ Καλή παρουσίαση µε διάρθρωση και σύνταξη τέ-

τοια ώστε ο αναγνώστης να µπορεί πλήρως να αντιληφθεί

το ϑέµα, το πρόβληµα και την µεθοδολογία

9,10

:

΄Αριστη Παρουσίαση µε πολλά στοιχεία προσωπικής συ-

νεισφοράς στην διάρθρωση, και σύνταξη του κειµένου

που να γοητεύει τον αναγνώστη

Αυτονοµία ΄Ερευνας κατά τη

∆ιάρκεια της Προφορικής Παρουσίασης (20%)

< 4

:

Μηδενική ή ελλιπής κατανόηση του ϑέµατος, του προ-

ϐλήµατος που επιλύεται και των οικονοµικών/οικονο-

µετρικών/επιχειρηµατικών υποδειγµάτων (models), και

ποσοτικών τεχνικών που έχουν εφαρµοστεί

4,5,6

:

Επιφανειακή κατανόηση του ϑέµατος, του προβλή-

µατος που επιλύεται και των οικονοµικών/οικονο-

µετρικών/επιχειρηµατικών υποδειγµάτων (models), και

ποσοτικών τεχνικών που έχουν εφαρµοστεί

7,8

:

Επαρκής κατανόηση του ϑέµατος,

του προβλήµα-

τος που επιλύεται και των οικονοµικών/οικονοµετρι-

κών/επιχειρηµατικών υποδειγµάτων (models), και πο-

σοτικών τεχνικών που έχουν εφαρµοστεί

9,10

:

Πλήρης

κατανόηση

του

ϑέµατος,

του

προ-

ϐλήµατος

που

επιλύεται

και

των

οικονοµι-

κών/οικονοµετρικών/επιχειρηµατικών

υποδειγµά-

των (models),

και ποσοτικών τεχνικών που έχουν

εφαρµοστεί

Travel Turne Tranzito